Stichting Lezeren heeft ten doel het geven van taalcursussen, het ontwikkelen van lesmateriaal en het organiseren van creatieve projecten welke gerelateerd zijn aan taal, teneinde contacten tussen mensen en sociale cohesie in de maatschappij te bevorderen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Lezeren is op 10 mei 2023 opgericht door Francien van Everdingen en Florian Cramer.

Het bestuur bestaat uit:
 
Florian Cramer - voorzitter
Francien van Everdingen - secretaris en penningmeester
Janpier Brands - algemeen bestuurslid